( ´ω`) Discuss.

DQN

Read the original posts at DQN.

Edit
DQN Art

Full MP3 Albums


Recorded Singles


Lyrics of future hits


Other artistic endeavors

Captain Obvious released a techno-remix of this song, build around the repeating phrase "discuss".

Lyrics

( ´ω`) Discuss. (by DQN-kun)

First Verse
( ´ω`) Discuss.
( ´ω`) Discuss.
( ´ω`) Discuss.
( ´ω`) Discuss.
( ´ω`) Discuss.
( ´ω`) Discuss.
( ´ω`) Discuss.
( ´ω`) Discuss.
( ´ω`) Discuss.
( ´ω`) Discuss.
( ´ω`) Discuss.
( ´ω`) Discuss.
( ´ω`) Discuss.
( ´ω`) Discuss.
( ´ω`) Discuss.
( ´ω`) Discuss.
( ´ω`) Discuss.
( ´ω`) Discuss.
( ´ω`) Discuss.
( ´ω`) Discuss.
( ´ω`) Discuss.
( ´ω`) Discuss.
( ´ω`) Discuss.
( ´ω`) Discuss.
( ´ω`) Discuss.
( ´ω`) Discuss.
( ´ω`) Discuss.
( ´ω`) Discuss.
( ´ω`) Say what?
( ´ω`) Discuss.
( ´ω`) Discuss.
( ´ω`) Discuss.
( ´ω`) Discuss.
( ´ω`) Discuss.
( ´ω`) Discuss.
( ´ω`) Discuss.
( ´ω`) Discuss.
( ´ω`) Discuss.
( ´ω`) Say what?
( ´ω`) Discuss.
( ´ω`) Discuss.
( ´ω`) Discuss.
( ´ω`) Discuss.
( ´ω`) Discuss.
( ´ω`) Discuss.
( ´ω`) Say what?
( ´ω`) Discuss.
( ´ω`) Discuss.
( ´ω`) Discuss.
( ´ω`) Discuss.
( ´ω`) Discuss.
( ´ω`) Say what?
( ´ω`) Say what?
( ´ω`) Say what?
( ´ω`) Discuss.
Chorus
( ´ω`) Discuss.
( ´ω`) Discuss.
( ´ω`) Discuss.
( ´ω`) Discuss.
( ´ω`) Discuss.
( ´ω`) Say what?

Second Verse
( ´ω`) Discuss.
( ´ω`) Say what?
( ´ω`) Discuss.
( ´ω`) Discuss.
( ´ω`) Discuss.
( ´ω`) Say what?
( ´ω`) Say what?
( ´ω`) Discuss.
( ´ω`) Discuss.
( ´ω`) Say what?
( ´ω`) Discuss.
( ´ω`) Discuss.
( ´ω`) Discus.
( ´ω`) Discuss.
( ´ω`) Discuss.
( ´ω`) Discuss.
( ´ω`) Say what?
( ´ω`) Discuss.
( ´ω`) Discuss.
is it really 5104 already?
( ´ω`) Discuss.
is it really 5104 already?
is it really 5104 already?
( ´ω`) Discuss.
( ´ω`) Discuss.
( ´ω`) Discuss.
( ´ω`) Discuss.
is it really 5104 already?
( ´ω`) Say what?
( ´ω`) Discuss.
is it really 5104 already?
( ´ω`) Discuss.
( ´ω`) Say what?
( ´ω`) Discuss.
( ´ω`) Discuss.
( ´ω`) Discuss.
( ´ω`) Discuss.
( ´ω`) Discuss.
( ´ω`) Discus.
(・ω・) An individualist, get him!
(・ω・) An individualist, get him!
(・ω・) An individualist, get him!
(・ω・) An individualist, get him!
(・ω・) An individualist, get him!
(・ω・) An individualist, get him!
(・ω・) An individualist, get him!
(・ω・) An individualist, get him!
(・ω・) An individualist, get him!
(・ω・) An individualist, get him!
dude stfu already
dude stfu already
dude stfu already
dude stfu already
dude stfu already
dude stfu already
dude stfu already
dude stfu already
dude stfu already
dude stfu already
dude stfu already
is it really 5104 already?
dude stfu already
dude stfu already
( ´ω`) Discuss.
dude stfu already
( ´ω`) Say what?
( ´ω`) Discuss.
( ´ω`) Discuss.
( ´ω`) Discuss.
( ´ω`) Discuss.
is it really 5104 already?
( ´ω`) Discuss.
dude stfu already
( ´ω`) Discuss.
( ´ω`) Say what?

Last Line
(・∀・) ITT Jisaku Jiens in the darkness of the night

Download

http://dqn.dqn.lol.googlepages.com/

tanasinn.info archive